Социална изолация и клиенти в уязвимо положение

Много от клиентите ми живеят в старчески домове или сами и получават грижи от семейството и приятелите си редовно. През последните няколко седмици пандемията доведе до това, че много от тези клиенти имат ограничен или никакъв контакт с приятелите или семейството си.

Имам и други клиенти, които са изключително уязвими и които са в тази ситуация, защото са претърпели мозъчно нараняване, гръбначно увреждане или са с намалена мобилностслед ампутация. Други имат психични проблеми и не могат да се грижат за себе си.

Правителството определя като клинично изключително уязвими хора,  всеки който попада  в следната категория:

Получатели на трансплантация на твърди органи.

Хора със специфични видове рак:

хора с рак, които са подложени на активна химиотерапия

хора с рак на белия дроб, които са подложени на радикална лъчетерапия

хора с ракови заболявания на кръвта или костния мозък, като левкемия, лимфом или миелом, във всеки етап от лечението

хора, които подлежат на имунотерапия или други продължителни лечения на антитела за рак

хора, подложени на други целеви лечения на рак, които могат да повлияят на имунната система, като инхибитори на протеин киназа или PARP инхибитори

хора, претърпели трансплантация на костен мозък или стволови клетки през последните 6 месеца или все още приемащи имуносупресивни лекарства

Хора с тежки респираторни състояния, включително всички кистозна фиброза, тежка астма и тежка хронична обструктивна белодробна болест (ХОББ).

Хората с редки заболявания и вродени грешки в метаболизма, които значително увеличават риска от инфекции (като Тежка комбинирана имунодефицит (SCID), хомозиготна сърпова клетка).

Хората на имуносупресивни терапии, достатъчни за значително увеличаване на риска от инфекция.

Бременни жени, със сърдечни заболяване, вродени или придобити.

Поддържане на контакт с уязвими хора

Както всички знаем, никога не е било толкова важно за такива уязвими хора да поддържат контакт със семейството и приятелите си. Това изглежда почти невъзможно при сегашните обстоятелства.

През последните седмици отделих време, за да разговарям с клиентите си и да видя как те успяват да се справят и да потърсят подкрепа когато е необходимо. Една от клиентките ми живее в старчески дом. Тя е с частична загуба на зрението и преди епидемията е имала придружител, който я посещавал няколко пъти седмично, за да и прави компания и да и помага ако иска да присъства на социални събирания в старческия дом.

Преди посещенията на въпросния придружител, клиентката ми прекарваше цялото си време в затворена стая, изолирана и самотна, въпреки редовни контакти със семейството си. Тя разви и депресия и й бяха предписани антидепресанти. Придружителят, в  съчетание с лекарствата и помогнаха да се почувства по-добре духом.

Поради създалата се ситуация, придружителят вече не може да посещава старческия дом. Притеснявах се, че това ще накара клиентката ми да се почувства отново изолирана и самотна, така че да поддържат контакт, придружителят сега и се обажда по телефона няколко пъти седмично. Телефонните обаждания не са дълги, но са достатъчни, за да се поддържа контакт и клиентката ги очаква с нетърпение.

Друг уязвим човек, с когото имам контакт, е тетраплегичен и живее в дом за грижи и той поддържа контакт със свой близък в САЩ чрез видео разговори с помощта на служителите в дома за грижи.

Считам че трябва да намерим алтернативни начини за да помогнем на нашите уязвими клиенти да поддържат връзка с тези, които са важни за тях и да им осигурим подкрепа както физически, така и емоционално. Това може да бъде осъществено чрез осигуряването на междинно плащане за закупуване на компютърна техника чрез която да бъдат в контакт чрез социални медии с важните за тях хора.

Когато разговарям с клиентите си, аз ги насърчавам да се обаждат по-често на приятелите и семейство си. Помагам им да разгледат текущите си разходи за мобилни телефони и да видят дали могат да се прехвърлят в алтернативна мрежа; да поменят абонаментния си договор; за да се гарантира, че ще се възползват от възможно най-евтините телефонни разговори.

Предоставям на клиентите си  полезни онлайн връзки, насочващи ги към развлечения, независимо дали става дума за стар филм или мюзикъл или ги насочвам към линк който, им позволява да гледат театрална продукция или  да прочетат обичайното списание или вестник.

Живеем в много странни безпрецедентни времена и трябва дасе уверим, че клиентите и техните семейства са в добро физическо и психическо състояние.

Стефани Приор, адвокат, ръководител на отдела по медицинска небрежност, адвокати Осборнс..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *