Смърт на работното място

Този месец правителството публикува най-новия доклад за здравето и безопасността (HSE) озаглавен „Фатални нараняванията на работното място във Великобритания през 2019 г.“

Въпреки строгите правила за запазване на здравето и безопасността на работниците, във Великобритания, общо 147 работници са загубили живота си, докато са били на работното си място през периода от април 2018 г. до март 2019 г. Този брой представлява застрашителен процент от 0,45 смъртни случая на 100 000 работници.

В допълнение, още 92 граждани са загубили живота си на различни обществени места през същия период, от които 32 смъртни случая има в железниците и 23 смъртни случая в  сектора на здравеопазването и социалната работа. Трагичният общ брой на смъртните случаи на работното място през годината на регистриране е 230: 147 работници плюс 92 граждани.

Смъртност в различните сектори

Най-опасният сектор, в който да работи, е сектор „Земеделие, горско стопанство и риболов“, в който са регистрирани 32 от общо 147 смъртни случая на работници. Строителството регистрира 30 смъртни случая, преработващата промишленост  26, а останалите смъртни случаи попадат в различни категории, включително транспорт, отпадъци и търговия на дребно.

Причините за смъртта за съжаление са доста предвидими: 40 смъртни случая са в резултат  на падане от височина, а други 60  поради нараняване получени от движещи се машини, превозни средства или предмети, 11 са загинали в резултат на срутвания или преобръщне. 95% от всички загинали на работното място са мъже.

По-възрастните работници са изложени на по-голям риск от смърт на работното място

Разбивката на смъртните случаи според възрастта може да изненада някои. Статистиката показва, че докато 73% от убитите работници са на възраст между 16 и 59 години, 25% са на възраст над 60 години. Тази цифра е изненадваща, защото по-възрастните работници съставляват само 10% от работната сила. В действителност в доклада се обръща внимание на по-високия риск за по-възрастните работници, като се посочва, че „процентът на фаталната травма нараства с възрастта, като работниците на възраст 60-64 години имат около два пъти по-висок процент […] и работници на възраст 65 и повече години [ …] четири пъти по-висок от по-младите работници.

Председателят на HSE Мартин Храм казва:…. публикуването на статистиката за смъртност на работното място е напомняне, че […] не можем да останем незаинтересовани, тъй като  нашата цел и мисия е предотвратяването на наранявания, влошено здраве и смъртта на работното място. […] Селското стопанство, горското стопанство и риболовът представляват малка част от работната сила на Великобритания, която все още е съставлявала над 20% от смъртните случаи на работниците.

Смъртните случаи са изключени от статистиката

Докато докладът за HSE докладва за обезпокояващия брой смъртни случаи, но не дава пълна картина на обстановката. Има определени видове травми, свързани с работата, които са изключени от доклада за HSE. Те включват:

• работници, убити в пътнотранспортни произшествия;

• работници, убити при пътуване по въздух или море;

• смъртните случаи във въоръжените сили по време на дежурство;

• професионални заболявания като рак на белия дроб, причинени от азбест.

Статистическите данни за смъртта на работното място от Северна Ирландия също са изключени от данните.

• фатални наранявания по време на работа в резултат от естествени причини, включително инфаркти, освен ако тези причини не са причинени от травма поради инцидента;

HSE и закона

Инцидентите сами по себе си са предотвратими и никой не отива на работа, очаквайки да умре. Знаем, че всяка смърт при злополука на работното място, има дълбоко лична цена за близките, както и широка социална цена за обществото. Как законът защитава работниците?

Законът за здравословни и безопасни условия на труд от 1974 г. задължава работодателите да осигуряват здравето, безопасността и благосъстоянието на работниците и служителите, които са на работното място. HSE отговаря за прилагането на правилата за здраве и безопасност на работното място. Работодателите трябва да предприемат мерки за намаляване на рисковете за здравето и безопасността и да осигуряват обучение, безопасни системи на работа и лична защита.

Ако трудова злополука доведе до смърт, HSE (често съвместно с полицията) провежда разследване. Ако се установи, че смъртта е настъпила поради неизпълнение на задължението за полагане на грижа от страна на работодателя, или че е извършено нарушение, тогава срещу отделни лица могат да бъдат предявени обвинения в умишлено убийство поради груба небрежност, както и обвинения срещу компании или дружества.

Възможни присъди и компенсации

През 2016 г. Съветът за насоки за определяне на присъди се фокусира върху нарушенията на здравето и безопасността на работното място. В допълнение към глобите, които са съизмерими с оборота, Съветът препоръчва на лицата, осъдени за груба небрежност, да бъдат наказвани със затвор до 18 години.

В допълнение на правосъдието раздавано в съдилищата, близките на жертвата могат да имат право да получат и парично обезщетение.

Повечето работодатели са задължени да сключат застраховка за отговорност, която осигурява застраховка срещу искове за обезщетение, ако някой е убит или ранен на работното място. Докато финансовата компенсация няма да върне любим човек, тя може да помогне по някакъв начин за облекчаване на тежестта от разходите за погребение и да покрие несигурността на бъдещите загубени доходи.

Трудно е да се вземе предвид факта, че хората все още губят живота си в резултат на трудови злополуки, но през последните години процентът на смъртност бавно се вдига отново.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *