Пътувания в чужбина – инциденти на борда на самолет или при качване и слизане от самолет

Всяка година се извършват около 50 милиона  полети в световен мащаб, включващи търговски, частни, военни и бизнес полети. Както при всеки друг вид транспорт, злополуки по време на полет се случват. Най-сериозния инцидент, разбира се, е катастрофа със самолет, която често води до смърт. През 2018 г. са отчетени общо 15 самолетни инцидента в резултат на които са загинали 556 души. Въпреки тези цифри има доказателства че повече от половината от пътниците, участващи в самолетни катастрофи оцеляват. Ако съпоставим броя на смъртните случаи по време на полет, с броя на полетите, които се извършват всяка година, то рискът да загинете при самолетна катастрофа остава много малък.

Самолетни инциденти без фатален край

Докато самолетните катастрофи водят до значителен брой смъртни случаи, има и други видове инциденти, които могат да се случат на борда на самолет. Инцидент по време на полет настъпва, когато пътник получи травма на борда на самолет или при качване или слизане от самолета.

Според Конвенцията на международната гражданска авиация, пътникът се счита под грижата на самолетния екипаж от момента на качването, до момента на слизането от самолета.

Самолетни инциденти

Съществуват безброй видове злополуки, които могат да се случат по време на полет. Въпреки че тези видове злополуки е по-малко вероятно да попаднат в челните заглавия на пресата, те все още могат да окажат значително влияние върху пострадалия. Ето само четири примера от реалния живот.

Тежка турбулентност може да доведе до нараняване. Този месец полет на Air Canada от Ванкувър до Сидни попада в тежка турбуленция. Хората, които не са използвали предпазните колани в този момент, са изхвърлени към тавана, претърпявайки наранявания на главата и шията. Един от пътниците свидтелства: „Много хора се удариха в тавана и крещяха“. Най-малко 35 от 269 пътници са ранени, а 9 от тях  получават сериозни наранявания.

Падащ багаж е честа причина за нараняване по време на полет. Наскоро пътничка на Ryanair, пътуващ от Лондон до Лисабон, получава тежко нараняване на главата, след като лаптоп пада от багажното отделение над седалките и я удря. В резултат на нараняването се налага пътничката  да претърпи операця.

Подхлъзвания по стълбата при качване или слизане от самолета.

Ухапвания от паяк на борда на самолет. Пътник бе ухапан от отровен паяк, на път за Южна Африка.

Други наранявания при полети могат да се получат при  подхлъзвания и падания, при изгаряния с горещи напитки сервирани на борда на самолета, както и при дефектно оборудване на борда като например повредени седалки или при сблъсък с тежката сервизна количка.

Монреалската конвенция

Монреалската конвенция (1999 г.) е създадена от членове на Международната организация на гражданската авиация, за да се уеднаквят правилата във всички аспекти на авиацията, включително в третирането на пътници, товари и багаж.

Съгласно Конвенцията, авиокомпаниите трябва да имат валидна застраховка за отговорност и също така се считат за отговорни при злополуки, претърпени от пътници, пътуващи на борда на самолет на авиокомпанията.

Монреалската конвенция също урежда исковете за обезщетения при телесни травми. В нея се посочва, че авиокомпанията носи неограничена отговорност в случай на настъпване на смърт или нараняване на пътниците. Щетите се изчисляват в международна валута наречена SDR. За щети до 113 110 SDR авиокомпанията не може да оспори искове за обезщетение. Така че, ако искът не надвишава тази сума, ищецът не трябва да доказва, че авиокомпанията е била виновна и авиокомпанията е задължена да плати обезщетение.В резултат, необходимостта от продължителни съдебни спорове  намалява или напълно изчезва.

За претенции на стойност над 113 110 SDR, трябва да се докаже, че нараняванията са настъпили в резултат на небрежност на авиокомпанията. В този случай авиокомпанията може да се защити в съда, като се стреми да докаже, че не е била небрежна.

Всеки иск за обезщетение срещу авиокомпания трябва да бъде заведен в рамките на 2 години от датата на инцидента.

В допълнение към тези искове за обезщетение, ако пътник е ранен или загуби живота си по време на полет, авиокомпанията трябва по закон да плати най-малко 16 000 SDR в рамките на 15 дни след произшествието. Целта на това плащане е да покрие всички незабавни разходи, които могат да възникнат за жертвата или семейството и в резултат на нараняването.

Допълнителен международен резерв / Специални права на тираж – Компенсация

SDR (Специални права на тираж), известен още като Допълнителен международен резерв, е актив на Международния валутен фонд (МВФ), който може да бъде обменен за различни валути на държавите-членки на МВФ. Първоначално SDR беше определен като стойност еквивалент на 0,888 грама злато или стойността на 1 щатски долар и стойността му се преглежда от МВФ на всеки пет години.

Исковете за обезщетение, изплащани от авиокомпаниите на пострадали пътници, се измерват в SDR. Изчисленията на SDR гарантират, че пътници с подобни травми получават еднакво обезщетение, независимо от коя държава са.

Предявяване на иск

Ако сте претърпяли произшествие на борда на самолет или при качване или слизане от самолет, може би имате право на обезщетение. Обезщетението се изчислява така че да покрие:

  • Разходи, направени в резултат на инцидента, като пътни разходи, загуба на приходи и разходи за лечение.
  • Болка и страдание в резултат на физическите наранявания (Обезщетение за психологическо нараняване може да бъде поискано само ако психологическото нараняване е било претърпяно в резултат на физическото нараняване. Ако пътник е получил единствено психологическо нараняване, той / тя не може да претендира за обезщетение съгласно Монреалската конвенция) ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *