Предявяване на иск за обезщетение за инцидент в чужбина

Каквато и да е причината да сте в чужбина, било то на почивка или по работа, каква е процедурата по предявяване на иск за обезщетение в Обединеното кралство, ако сте претърпели травма?

Неорганизирано пътуване в чужбина

Ако пътувате в чужбина самостоятелно, от жизненоважно значение е да закупите пътническа застраховка, която да покрива пътуването ви. В зависимост от политицата, вашата застраховка за пътуване може да покрива закъснения, откази, откраднати или изгубени лични вещи и най-важното, медицински спешни случаи, като например телесна повреда. Докато Обединеното кралство все още е член на ЕС, Европейската здравноосигурителна карта (ЕЗОК) ви осигурява безплатна спешна медицинска помощ в държавните болници в няколко европейски страни. Въпреки това, EHIC не покрива,  например разноски по медицинска помощ, която да улесни пътуването ви до Обединеното кралство.

Какво трябва да направите, ако пострадате в чужбина?

Когато пътувате, винаги носете със себе си копие от застраховката си за пътуване – особено важен е номера на вашата полица и данните за контакт на застрахователя, включително всички спешни номера. Ако пострадате при инцидент и се нуждаете от медицинска помощ, докато сте в чужбина, свържете се с вашия застраховател възможно най-скоро и го информирайте. Може се налага да получите съгласието на застрахователя си за всяко медицинско лечение, на което се налага да се полдожите, въпреки че ние осъзнаваме че това не винаги е възможно. Не забравяйте да съхранявате всички разписки за направените разходи, тъй като може да се наложи да платите от собствения си джоб първоначално и след това тези разходи да бъдат възстановени отзастрахователя.

Съвет: Не винаги трябва да купувате пътническа застраховка от застрахователна компания. Понякога банкови сметки и кредитни карти включват пътническа застраховка като част от обичайният им финансов пакет, но преди да разчитате само на това, би било добра идея да проверите какво точно е включено в застраховката.

Също така е много важно да съобщите за инцидента си в хотела / ресторанта / басейна или полицията, ако това е пътнотранспортно произшествие.

Моля, вземете също направете снимки до колкото това е възможно, запазете данните за контакт на свидетелите, уверете се, че и те имат вашите данни за контакт.

При завръщането ви  във Великобритания:

Когато пристигнете от дома си, свържете се отново със своя застраховател. Ще ви бъде изпратен формуляр за иск, който трябва да попълните. Моля запазете копие и за себе си. Също така ще трябва да добавите и копия от разписки или медицински доказателства към иска си. Имайте предвид, че може да има ограничение във времето, в което можете да предявите иск, така че действайте възможно най-скоро. Също така не забравяйте, че вероятно ще ви се наложи да заплатите допълнителни разходи (excess).

Организирано пътуване с туроператор

Моля, не забравяйте да закупите застраховка която да  покрива пътуването ви.

Ако сте на туристическа ваканция и претърпите инцидент или се разболеете не по ваша вина, можете да поискате обезщетение от организатора на пътуването. Туроператорът също така е длъжен да ви помогне, ако се нуждаете от медицинска помощ, например за да  да получите достъп до местни медицински услуги.

Правилникът за пакетни пътувания и свързани пътувания 2018 означава, че повече пътувания са класифицирани като пакетни почивки и в резултат на това са защитени законно и финансово. Понастоящем ограничена защита се разпростира и върху някои „свързани пътувания“. Тези специфични разпоредби се прилагат само за пакетни  продажби в рамките на ЕС. В допълнение, почивки, резервирани чрез туристическа фирма ABTA (Асоциация на британските туристически агенции), осигуряват допълнителна защита за своите клиенти: за да запазят акредитацията си, туристическата компания трябва да спазва кодекса за поведение на ABTA. Имайте предвид, че не всички туристически компании са членове на ABTA. Повече информация за тези регламенти и кодекси за поведение можете да намерите на адрес https://www.abta.com/tips-and-advice/is-my-holiday-protected/new-package-travel-regulations.

Какво да правите, ако претърпите инцидент

Ако претърпите инцидент по време на почивката си, можете да изискате компенсация за редица фактори, включително разходи, направени в резултат на случилото се, бедствие поради събитието и, разбира се, телесна повреда. Както при самостоятелни пътници, за да подкрепите иск за телесни наранявания, от жизненоважно значение е да съхраните съответната документация, като формуляри за резервации, свидетелски показания и медицински документи. Също така могат да бъдат полезни подходящи снимки, като например заснемане на изображението на района, в който се е случило произшествието / нараняване.

Ако сте жертва на престъпление или тероризъм

Ако сте претърпели индидент в чужбина или станете жертва на престъпление, извършено  в резултат на терористичен акт, може да  поискате обезщетение от правителството на Обединеното кралство. От 27 ноември 2012 г. жертвите могат да предявят иск за обезщетение, ако са били физически или психически ранени при терористичен акт или са били свидетели на събитие, при което е бил ранен или убит любим човек. Можете също така да предявите иск, ако е бил убит близък член на семейството или партньор. Повече подробности за схемата за обезщетение на жертвите на отвъдморските тероризма можете да намерите на адрес https://www.gov.uk/guidance/victims-of-overseas-teroris

Запомнете: Винаги търсете съвет  от адвокат, който специализира в сферата на телесни наранявания.

Справянето с различните правила и разпоредби в различните страни може да бъде трудно. Например, има различни срокове за предявяване на иск за обезщетение, в зависимост от обстоятелствата: ограничението е 3 години, за да се предяви иск срещу туроператорска компания на ABTA, докато ако сте претърпели нараняване по време на полет, има само двегодишен лимит. В случай на пътнотранспортни произшествия извън ЕС, всичко зависи от законите на страната, в която се намирате, докато инцидент в рамките на ЕС е обхванат от европейските директиви и искът може да бъде предявен във Великобритания.

Поради сложността и тънкостите на международното право, националното законодателство и исковете за телесни повреди, е препоръчително да се потърси съвет от специалист юрист, независимо дали сте пътували самостоятелно или с пакет от туоператор. Адвокатът ще помогне вашия иск да бъде заведен своевременно, придържайки се към времевите ограничения и приложимите закони и разпоредби. За да помогнете на адвоката си да свърши най-добрата работа за вас, трябва да го запознаете с всички подробности и доказателства и да ги представите по ясен начин. Вашето дело може да  бъде уредено чрез исвън-съдебно споразумение, но ако се обърне към съда, всяка финансова претенция ще бъде оценена от съдия.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *