Компенсация при злополука във Великобритания – Правни услуги

wypadek

Обезщетенията за злополуки във Великобритания са нашата специализация; при получаване на обезщетение за нашите клиенти, претърпели злополука, те са жертви на медицински грешки, трудови злополуки или са претърпели материални щети. Ние ги представляваме на всеки етап от производството, в съда и по време на процеса пред застрахователната компания, като гарантира отлични ефекти и размер на обезщетението.

Адвокатите ни са специализирани във всяка от тези области, поради което постигат отлични резултати за всички наши клиенти. Размерът на компенсацията Обезщетение за вреди и обезщетение за вреди зависи от много фактори, като например възрастта на жертвата, продължителността на процеса на лечение, рехабилитацията, последиците от злополука в професионалния и семейния живот.

Сумата зависи от много от горните фактори. Дължими вземания  възстановяване на разходите за лечение или рехабилитация замяна на автомобил за пострадалия водач     безплатен медицински преглед връщане на загубени приходи и всички разходи     възможно най-високата компенсация