Лични адвокати при нараняване

Защо да се свържете с адвокатите при лични наранявания Osbornes в Лондон?

Ако сте пострадали при злополука, тогава е вероятно да ви е необходима помощ, за да върнете живота си обратно в правилния път и да се съсредоточите върху частите от живота, които наистина имат значение. Това означава че ще Ви трябва помощ от лични адвокати при нараняване, на които можете да се доверите; тези, които разбират вашите конкретни нужди и имат уменията да дадат най-добрия резултат за вас и вашето семейство.

Колкото и да е било катастрофално вашето телесно нараняване, това е нещо, с което адвокатът за телесна повреда със сигурност може да ви помогне. Нашата работа е да спечелим вашия случай и да увеличим максимално искът Ви за обезщетение за телесна повреда. Начинът по който нашите адвокати ще направият това, ще бъде съобразен с вас, защото също толкова важно е осигуряването на правилно лечение, рехабилитация и експертни доказателства, които да подпомогнат вашето възстановяване, и да ви държим в центъра на процеса, без той да доминира живота Ви.

Нашите наградени адвокати за лични наранявания се специализират в катастрофални случаи, но могат да помогнат при голям спектър от видове телесни повреди: от сравнително леки наранявания на меките тъкани, до промени в живота като параплегия, нараняване на мозъка, ампутация на крайници или злополуки, водещи до смърт.

Въпреки че естеството на тези случаи понякога е пагубно и променящо живота, ние се стремим да направим процеса на получаване на подходящо обезщетение възможно най-лесен и без стрес. Ние разполагаме с квалифициран екип от опитни адвокати за наранявания в Лондон, които се грижат за вашите интереси във всеки случай.

Мога ли да подам иск?

Подаване на иск за медицинска небрежност: Ако вие или лицето, което е претърпяло нестандартно медицинско лечение, сте се подложили на подобно лечение при NHS, те ще носят отговорност за тяхнaта небрежност.

Ако лечението, за което се оплаквате, призлиза от частна болница, може да имате иск срещу вашия частен консултант или самата частната болница.

Като общо правило можете да поискате обезщетение само ако можем да покажем, че някой друг е виновен и че това е причинило вашата злополука и наранявания.

На практика всички искове за обезщетение за телесна повреда се уреждат извън съд. Въпреки това лицето, срещу което вие предявявате иск, все още е посочено като ответник и винаги ще трябва да обмислим какво ще реши един съдия, ако делото ви попадне в Съда.

Първата задача е да се получи финансиране, за да се даде възможност за разследване на иска. Ние предлагаме Споразумение за Условни Такси (ако не спечелим Вие не плащате нищо) и можем да предложим застраховка след събитието (ATE) с разсрочена премия (която се плаща в края на случая), за да ви предпазим от всякакви неблагоприятни разходи.

Медицински записки

След като бъде осигурено финансиране, ние ще поискаме всички съответни медицински записки от болниците, които сте посетили. Веднага след получаването на медицинската документация те ще бъдат прочетени, прегледани, съпоставени, и индексирани. Стефани Приор, бивша медицинска сестра, е в състояние да разгледа и прегледа медицинските записи с лекота.

Медицински доклади

След това ще бъде инструктиран подходящ медицински експерт, който да прегледа медицинската документация и щв даде съвети за стандарта на грижа, който вие сте получили, от ответната страна.

Ако докладът потвърди, че е имало нестандартна грижа, медицинският експерт също ще бъде инструктиран да коментира причинно-следствената връзка, т.е. дали нестандартната грижа е причинила евентуалния резултат. Често са необходими няколко доклада по въпроси, свързани с нарушаване на задълженията и причинно-следствената връзка, в зависимост от сложността на вашия случай.

Исково писмо

След като всички експертни доказателства бъдат финализирани, след това ще бъде съставено исково писмо до потенциалния ответник. В исковото писмо ще бъдат изложени фактите на вашия случай, причините, поради които твърдим небрежност, и последици от тази небрежност. В исковото писмо също ще бъде изложена възможно най-много информация във връзка с потенциалната стойност на иска.

Писмо с отговор

Ответникът ще разполага с 4 месеца, през които да връчи писмо с отговор.

Ответникът може да поеме отговорност. Ако е така, може да се наложат допълнителни медицински доказателства, преди случаят да може да бъде оценен.

Ответникът може да откаже отговорност. Искът ще бъде изпратен на нашия медицински експерт за разглеждане и ще бъде организирана среща с адвокат, за да обсъдим следващите стъпки от вашия случай.

Как можем да помогнем

Личният ни адвокат за нараняване може да Ви предостави съвети по медицински претенции и ние предлагаме безплатна консултация, за да оцените обстоятелствата на вашия случай и да ви помогнем да разберете дали имате имате право или не да пуснете иск за обезщетение, след като сте изчерпали процедурата по жалбите на NHS.

Адвокатът за телесни повреди може също да ви предостави информация по отношение на услугите за грижи и поддръжка, консултантски услуги и други финансови услуги.

Как да финансирам вземанията си?

Претенциите за злоупотреба с деца могат да бъдат финансирани от: –

Споразумения за условни такси (Вие не плащате ако не спечелим)

Застраховката преди събития (BTE)

Ние предлагаме Споразумение за условни такси (Вие не плащате ако не спечелим) и можем да предложим делегирана застраховка sлед събитието (ATE) с разсрочена премия (платима в края на случая), за да ви предпазим от всякакви неблагоприятни разходи.

Ние използваме одобреното от Юридическото общество Споразумение за условни такси

Нашата гаранция

Ние гарантираме, че няма да се налага да плащате нищо, ако не успеем да получим обезщетение за вас. Ако вашият иск е успешен, може да се наложи да заплатите юридически такси и разходи извън обезщетението си, но ние гарантираме, че това няма да надвишава 25% от обезщетение Ви и това включва застрахователната премия ATE и IPT.

Тези гаранции се прилагат само ако предявите иск с нас и има разумни перспективи за успех, следвайте нашите професионални съвети.

Приспадането от щети

Има два елемента за приспадане на щетите: –

  1. „Такса за успех“, която ни покрива за риска в случай че загубим вашия случай и не получим заплащане.
  2. Премия за застраховка, която да ви покрие срещу риска да се наложи да платите юридически такси на другата страна или вашите експертни такси и разходи.

Ние гарантираме, че удръжките няма да надхвърлят една четвърт от вашата компенсация.

Таксата за успех е процентно повишаване на нашите нормални такси, за да ни покрие за случаите, които губим. Не е процент от вашето обезщетение.

Размерът на таксата за успех зависи колко рискован е вашият случай. Процент нараства в замивисмост от рискът.

ATE застраховка

Застрахователната полица е да Ви покрие срещу два риска: –

1. Ще финансираме таксите на експертите и други разходи. Ако вашият иск е успешен, тогава другата страна ще заплати тези разходи. Ако тя е неуспешна, застрахователната компания плаща тези такси за вас.

2. Ако отхвърлите официална оферта за споразумение и след това съдия ви присъди същата сума или по-малко, нормалното правило е, че трябва да заплатите разходите на другата страна от датата, когато е трябвало да приемете офертата. Ако обаче ви посъветвахме да отхвърлите офертата и вие приехте нашия съвет, тогава застраховката ще заплати разходите на другата страна за вас.

Не забравяйте, че ние гарантираме, че таксата за успех и застрахователната премия в комбинация няма да надвишава 25% от присъденото ви обезщетение.

Ако имате застрахователно покритие BTE, което ви осигурява покритие за клинични / медицински искове към момента на вашата вреда, можем да пишем на вашите застрахователи да поискат покритие по такава полица и да проучат потенциалния ви иск.

Как можем да помогнем

Ние можем да ви предоставим съвети относно исковете за телесна травми по вина на някой друг и предлагаме безплатна консултация, за да оцените обстоятелствата във вашия случай и да ви обясним споразумението за условни такси и други възможни методи за финансиране.

Какво се случва след това?

Нашият ангажимент към вас:

Ние ще:

  • Предложим да се срещнете лице в лице, преди да започнете делото – във вашият дом, в болница или в нашите офиси, каквото е най-добро за вас.
  • Обсъдим случая Ви със главен партньор във фирмата, за да сте сигурни, че получавате най-добрия съвет, преди да предявим иск.
  • Ви съветваме относно перспективите за успех, стойността на иска и времевия график.
  • Консултирамр за всички решения, свързани с вашия случай.
  • Ако вземем вашия случай, стартираме искът съгласно споразумението че Вие не плащате нищо ако не спечелим.
  • Сме на разположение по телефонен номер за директно набиране и личен имейл адрес за обсъждане на случая Ви.
  • Ще можем да ви посъветваме дали можете да направите искане за обезщетение или не.

Какво трябва да направите след това?

За да говорите с нас, моля обадете се на Снежина Янкова на 020 7681 9013 или Стивън Мунев на 020 7681 8675.

Като алтернатива можете да попълните нашата онлайн форма за запитване и ние ще ви се обадим обратно. Полезно е за процеса на подаване на искове, ако можете да ни предоставите възможно най-много информация, включително резултат от официални оплаквания, отправени до полицията или други лица. След това ще можем да ви посъветваме дали можете да направите искане за обезщетение или не.

Колко време ще ми отнеме делото за лично нараняване?

Много е трудно да се каже точно колко време ще отнеме искът от началото до края. Зависи от характера на вашия случай, сложността на вашия случай, колко време отнема получаването на всички доказателства (медицински досиета, изявления на свидетели, медицински доклади и т.н.).

Това зависи и от позицията на ответника. Тръстовете на NHS обикновено докладват на NHSLA, ръководния орган на NHSLA тръстове. Много ще зависи от отношението на NHSLA и или на NHS Trust.

Ако са необходими съдебни производства, те трябва да бъдат издадени в съда не по-късно от 3 години след датата на вашето нараняване или 3 години от датата, на която сте разбрали, че лечението / грижите, което сте получили, е небрежно. Това може да се случи на по-късна дата, т.е. когато ви бъде видян от друг специалист, който след това диагностицира вашето нараняване и обяснява причината за нараняването и доказва, че това е било свързано с предишната медицинска помощ, която сте получили.

Как можем да помогнем

Ние можем да предоставим съвети и помощ, в периода когато искът още може да се предяви. Ако ответникът признае вината си, ние можем да поискаме плащане на щети от ваше име, за да помогнем за ускоряване на съдебния процес.

Колко обезщетение ще получа за личния си иск за нараняване?

Можете да поискате обезщетение за вашите наранявания и те се наричат ​​общи щети, а също така можете да поискате всякакви финансови загуби, причинени от нараняването и те се наричат ​​специални щети.

Общи щети

Размерът на общите щети ще зависи от тежестта на нараняването ви, ефекта, който е оказал върху вас и колко време ви отнема да се възстановите. Ще се наложи да бъдете прегледани от независим медицински експерт, за да можем да получим медицински доклад за вашето нараняване и неговите последици.

Нуждаем се от медицински доклад за пълния ефект от вашите наранявания, за да можем да изчислим стойността на вашия иск. Ако имаме медицински доклад, оценката на стойността на Вашия иск ще бъде по-точна.

Специални щети

Размерът на специални щети ще зависи от разходите свързани с вашето нараняване, като пътни разходи, медицински рецепти, стойността на грижите предоставени Ви от роднини / приятели, всякакви медицински такси, загуба на приходи, повредени вещи. Полезно е, ако запазите касовите бележки от направените от вас разходи, тъй като ще улесним доказването на загубите ви.

Минали и бъдещи загуби могат да бъдат заявени, но лихвите ще бъдат изплащани само за минали загуби, след като искът бъде издаден от ваше име. Не може да се изисква лихва за бъдещи загуби.

Ако отчасти сте били виновни за нараняването си, компенсацията ви може да бъде намалена, за да отразява вашия дял от вината. Въпреки че това може, но рядко се случва в случаи на медицинска небрежност.

Понякога, ако искът е оспорен, ответникът ще предложи намалено обезщетение като компромис и да примами ранното уреждане. Ако това се случи, ние ще ви посъветваме дали намалената сума трябва да бъде приета или дали делото ви трябва да се чуе в съд.

Ползи за благополучие

Ответникът е задължен да върне на правителството всички социалноосигурителни обезщетения, които сте получили в резултат на вашето нараняване до датата на присъждане на обезщетението.

Ответникът може да ги приспадне от вашето обезщетение на база „като за подобно“. Например, ако сте поискали обезщетения от държавата, защото не сте били в състояние да работите поради вашата вреда, ще бъде направено искане от ваше име за загуба на приходи и всички обезщетения, изплатени от държавата, ще бъдат възстановени от ваше име на правителството от ответника и вие ще получите обезщетение за загубата на приходи.

Как можем да помогнем

Ако Ответникът потърси отговорност за вашата вреда, ние можем да поискаме временно плащане на щети от ваше име. Можем да ви помогнем и при получаването на разписки / доказателство за разходите от трети страни като част от искането ви.

Вземете БЕЗ ЗАДЪЛЖЕНИЕ оценка от нашите адвокати по лични наранявания в Лондон

Всеки случай на лично нараняване е различен, така че трябва да поговорим с вас, за да разберем какво точно се е случило и как можем да ви помогнем да продължите напред с вашия закон за обезщетение.

Свържете се с нас за безплатна оценка и ние ще ви обясним процеса и ще отговорим на всичките ви въпроси.

Обадете ни се и говорете на български със Снежина Янкова, която ще Ви посъветва дали може да предявите иск за обезщетение на принципа, че не плащате за адвокатските услуги, ако делото Ви не бъде спечелено (No Win No Fee).

Свържете се с нас на тел: 07516441448