Криминални наранявания

Предявяване на искове за обезщетение при криминални престъпления:

Вие може да предявите иск за обезщетение, ако сте били жертва на криминално престъпление, включително ако:

* сте били ранени

* загубили сте близък роднина

* видели сте престъпление извършено срещу любим човек

* наложило се е да поемете разходи по погребение на близък починал в резултат на криминално престъпление

Този вид искове трябва да бъдат предявени в рамките на 2 години от датата на престъплението. Задължително е за престъплението да бъде съобщено в полицията, преди да имате право да предявите иск за обезщетение.

Ние от адвокати Осборнс можем да ви помогнем да направите това.