контакт


  Посетете ни в нашия офис в Лондон:

  Livery House
  9 Pratt Street
  London
  NW1 0AEK

  Свържете се с българския адвокат:

  Cнежина
  Tel:  07516 441448 / 020 76819013
  E-mail: snezhinayankova@osbornes.net

  Елида
  Tel: 07843349633 / 020 76818675
  E-mail: Elida.dimitrova@osborneslaw.com